Zarobki w Polsce

zarobki w polsce

W Polsce określa się miesięczne minimalne wynagrodzenie brutto oraz wylicza się miesięczną średnią krajową płacę brutto. Minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie i sukcesywnie wzrasta. Obecnie wynosi ono 2800 zł brutto. Średnia krajowa płaca brutto jest wskaźnikiem wyliczanym przez GUS i dotyczy konkretnego miesiąca. Dodatkowo występuje tutaj rozróżnienie na przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze gospodarki narodowej i w sektorze przedsiębiorstw. Nawiasem mówiąc, w przeważającej liczbie media w Polsce podają informację dotyczącą średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw (z firm zatrudniających min. 10 osób i tylko na umowę o pracę) jako średnie wynagrodzenie w Polsce.

Średnie wynagrodzenie

Według najnowszych danych z GUS w grudniu 2020 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5655 zł. Natomiast w sektorze gospodarki narodowej 5458 zł. Warto wspomnieć, że wartość średniej pensji po okresie tendencji wzrostowej, która trwała prawie dekadę, na chwilę wyhamowała w 2020 roku. Miały na to wpływ kłopoty na rynku spowodowane pandemią Covid-19. Jak wynika z danych GUS, najwyższe zarobki w Polsce mają dyrektorzy generalni i zarządzający (14 789,69 zł), kierownicy do spraw IT (13 944,72 zł) oraz pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (11 337,72 zł). To jedyne grupy, w przypadku których przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 10 000 brutto miesięcznie. Na drugim biegunie plasują się zawody usługowe: fryzjerzy i kosmetyczki (2624,78 zł), pomoce domowe i sprzątaczki (2644,37 zł), myjący pojazdy i praczki (2672,03 zł) oraz kelnerzy i barmani (2736,28 zł). Warto w tym kontekście pamiętać, że dane GUS nie obejmują szarej strefy.

Zarobki w Polsce – Porównanie z innymi krajami UE

Pod względem poziomu wynagrodzeń Polskę od UE dzieli znaczna przepaść. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2019 dla całej UE wyniosło 3043,15€, a dla Strefy Euro 3299,45€. Pomimo, iż w Polsce w ostatnich latach wynagrodzenia rosną, to z kwotą średniego wynagrodzenia na poziomie 1150,67€ (ok. 5 163,79 zł brutto) znajdujemy się na 21 miejscu. W tym zestawieniu wyprzedzamy Węgry, Chorwację, Słowację, Litwę, Rumunię i Bułgarię. Przy zachowaniu podobnego realnego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 5,6% dogonimy średnią unijną już w 2038 roku.

Zapraszamy was do odwiedzenia innych stron coworkingowych znajdujących się w naszej grupie!

Coworking Rynek 28 – Kraków

Clockwork Poznań – Wirtualne Biuro

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Biuro w Krakowie

Biuro247

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *